Kim jesteśmy?

Studium Języków Obcych "New England" powstało w 1994 r. Właścicielem i jednocześnie dyrektorem do spraw jakości nauczania jest Beata Kulik, absolwentka filologii angielskiej oraz marketingu i zarządzania. Jesteśmy nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się szkołą językową oferującą szeroki zakres usług z dziedziny nauczania języków obcych. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich, którzy pragną rozpocząd naukę, bądź też poszerzyd swoją wiedzę z zakresu języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i japooskiego.

Prowadzimy kursy przygotowujące do matury, egzaminów Cambridge (KET, PET, FCE, CAE i CPE) oraz szkolenia na zamówienie firm. Jesteśmy również ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym można przystąpić do egzaminu Pearson Tests of English i Pearson Tests of English for Children.

Jaki mamy cel?

Naszym celem jest oczywiście nauczenie Cię posługiwania się językiem obcym! Jak osiągamy ten cel? Uczymy swobodnego, skutecznego i poprawnego porozumiewania się w określonych sytuacjach. Wysoki poziom przyswajalności języka osiągamy dzięki:

  • pracy w małych grupach,
  • stosowaniu metody komunikatywnej, skupiającej się na aktywnym posługiwaniu się językiem w sposób naturalny,
  • różnorodności ćwiczeń: zadaniom indywidualnym, w parach lub grupach, dzięki role-plays, konwersacjom i dyskusjom,
  • systematycznym powtórkom materiału,
  • indywidualnym konsultacjom z lektorem,
  • łączeniu pracy na zajęciach z pracą własną słuchaczy.

Jak uczymy?

Lekcje prowadzone są zarówno przez lektorów polskich, jak i angielskich. W swojej pracy lektorzy dążą do indywidualizacji toku nauczania oraz stworzenia miłej i przyjaznej atmosfery, sprzyjającej nawiązaniu bliskiego kontaktu ze słuchaczami oraz przełamywaniu barier językowych, dlatego też zajęcia odbywają się w małych grupach - od 5 do 8 osób oraz od 2 do 4 osób. W trakcie zajęć uczestnicy korzystają z najnowszych podręczników oraz materiałów dydaktycznych przygotowanych przez lektorów. Dostosowujemy metody i techniki pracy do potrzeb, wieku i poziomu wiedzy naszych słuchaczy.
Nasi lektorzy stosują najnowsze metody nauczania języków obcych, kładąc nacisk na aspekty języka mówionego i rozwijanie nawyków samodzielnego myślenia w języku obcym.

  • Lektor polski koncentruje się przede wszystkim na wprowadzaniu słownictwa i gramatyki (tych aspektów języka, które mogą wymagać tłumaczenia w języku polskim).
  • Lektor zagraniczny rozwija wprowadzone przez lektora polskiego zagadnienia kładąc szczególny nacisk na wykorzystanie ich w praktyce, w ćwiczeniach konwersacyjnych.
Stosujemy system regularnego testowania, który ma na celu ocenienie zdobytych umiejętności i uświadomienie słuchaczom poczynienia kolejnego kroku w kierunku samodzielnego posługiwania się językiem obcym. Po ukończeniu kursu każdy z uczestników otrzymuje świadectwo. Stale wzbogacamy nasze zbiory biblioteczne o nowoczesne podręczniki.

Jakie mamy kwalifikacje?

Wszystkim naszym lektorom stawiamy wysokie wymagania wględem kwalifikacji do nauki języków. Obcokrajowcy mają ukończone kursy CELTA, DELTA lub inne przygotowujące do uczenia angielskiego jako języka obcego. Polacy uczący w naszej szkole są absolwentami kolegiów językowych lub wydziałów filologicznych wyższych uczelni. Wszyscy posiadają wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka.

Jednak wysokie kwalifikacje, to dopiero połowa sukcesu. Szukamy osób, które cechują się otwartością i komunikatywnością. Ważne jest, aby dbały o własny rozwój zawodowy, potrafiły skutecznie przekazać swoją wiedzę i ciekawie poprowadzić zajęcia. Dbamy o to, aby dobrze czuli się w naszej szkole i by swoją pasją inspirowali słuchaczy. Nasze referencje.

Jak do nas dołączyć?

Przyjdź do nas lub skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez e-mail. Wspólnie uzgodnimy wygodny dla Ciebie termin testu wstępnego i omówimy szczegóły kursu.
Kwalifikacja do grup następuje na podstawie testu i rozmowy. Grupy tworzone są pod kątem znajomości języka oraz wieku słuchacza. Istnieje możliwość dołączenia się do grupy w trakcie roku szkolnego.