KURSY STANDARDOWE, EGZAMINACYJNE, MATURALNE, KONWERSACYJNE

Kursy standardowe kierujemy do wszystkich osób od 5 roku życia, które pragną rozpocząd lub kontynuowad naukę języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego czy japooskiego.

• Kursy dla dzieci w wieku 5-6 lat.

W pracy z dziećmi w tym wieku wykorzystana jest metoda słuchowa. Dzieci zapoznają się z odpowiednio dobranym słownictwem oraz przyswajają proste konstrukcje językowe. Kładziemy nacisk na nauczanie mówienia i rozumienia ze słuchu oraz ćwiczenia audiowizualne. Dzieci uczą się języka poprzez zabawę. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 30 min.

• Kursy dla dzieci w wieku 7-14 lat.

Na tym poziomie wprowadzone zostają bardziej skomplikowane struktury językowe. Rozwijane są umiejętności czytania i słuchania w obcym języku. Łączone są elementy nauki teorii z praktycznym wykorzystaniem tej wiedzy w ramach ćwiczeń komunikacyjnych. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45min (młodsze dzieci), starsze 1 lub 2 razy po 90 min.

• Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego.

Prowadzimy kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego - poziom podstawowy i rozszerzony. W trakcie zajęć lektorzy zaznajamiają uczniów z technikami ich rozwiązywania. Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu po 90 min.

• Kursy dla młodzieży i dorosłych.

Proponujemy kilka poziomów nauczania, łącznie z kursami przygotowującymi do egzaminów PTE, które przeprowadzane są w siedzibie naszej szkoły oraz egzaminami FCE, CAE i CPE. Na każdym poziomie zaawansowania przeprowadzane są testy sprawdzające wiedzę w zakresie mówienia, słuchania, czytania, pisania oraz zasad gramatycznych. Pół roku przed przystąpieniem do egzaminu przeprowadzamy wewnętrzny egzamin MOCK Exam, na podstawie którego każdy z uczniów może sprawdzić swoje możliwości i znajomość języka. Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu.

KURSY BIZNESOWE

Kursy biznesowe kierujemy do studentów kierunków ekonomicznych, firm oraz osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu języka biznesowego. Kurs rozwija kompetencję językową słuchacza:

 • słownictwo,
 • wymowę,
 • płynność i poprawność wypowiedzi,
oraz umiejętności niezbędne w pracy zawodowej:
 • prezentację własnej firmy,
 • nawiązywanie kontaktów handlowych,
 • przyjmowanie delegacji zagranicznych,
 • korespondencja w języku obcym,
 • prowadzenie bezpośrednich rozmów służbowych
 • lub telefonicznych z zagranicznymi kontrahentami,
 • przeprowadzanie negocjacji,
 • rozmowa o pracę, pisanie CV, listu motywacyjnego.

OFERTA DLA FIRM - PRZEBIEG KURSU: Oferta dla firm - diagram.