Egzaminy Pearson

Studium Języków Obcych "New England" jest akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym Pearson Language Assessments organizującym przy współpracy z Edexel egzaminy języka angielskiego PTE - Pearson Test of English i Pearson Test of English for Children.

Egzaminy PTE

Egzaminy PTE sprawdzają autentyczną i komunikatywną znajomość języka angielskiego, obejmując wszystkie cztery umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie. Oparte są na codziennych sytuacjach, a w przygotowaniu do nich pomoże większość podręczników do komunikatywnej nauki języka angielskiego. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik, otrzymują ceryfikat od największej instytucji organizującej egzaminy w Zjednoczonym Królestwie, Edexcel, Pearson Company. PTE składają się z dwóch części: pisemnej i ustnej. PTE mogą być zdawane na sześciu poziomach według standardów Common European Framework of References for Languages (Ujednolicone Standardy Europejskie dla Języków): A1, A2, B1, B2, C1, C2.
Więcej informacji na temat PTE można znaleźć na stronie http://pearsonpte.com/pte-general.

Egzaminy PTE dla dzieci

Egzaminy PTE dla dzieci mają postać historyjek rodziny Brown i są przygotowane na czterech poziomach umiejętności językowych: Firstwords, Springboard, Quickmarch, Breakthrough. Część pisemna egzaminów PTE oceniana jest przez zewnętrznych egzaminatorów w Zjednoczonym Królestwie. Egzamin ustny oceniany jest przez przeszkolonych egzaminatorów krajowych i przesyłany jest do Zjednoczonego Królestwa do zatwierdzenia przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

Co wyróżnia PTE?

  • Praktyczna umiejętność posługiwania się językiem.
  • Nacisk na komunikację.
  • Zintegrowana część gramatyczna.
  • Zadania "z życia wzięte".

Uznawalność

Egzaminy są honorowane lub uznawane:

  • W wielu krajach na całym świecie przez:
  • Przez wiele organizacji zawodowych w Polsce
  • Egzaminy są honorowane przez Departament Służby Cywilnej w Polsce na poziomach 3 - 5 - jako dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego

FAQ

Gdzie znajdę bardziej szczegółowe informacje odnośnie terminów i cen egzaminów?

Informacje te można znaleźć w przygotowanym przez nas dokumencie.

Jakie podręczniki będą wymagane?

Do przygotowywania do egzaminu mogą być wykorzystywane wszystkie podręczniki opracowane w oparciu o CEFR (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego). Obecnie większość wydawnictw podaje, do jakiego poziomu przygotowuje dany podręcznik: A1,A2,B1,B2,C1,C2.

Jak wybrać poziom egzaminu?

Na pewno ułatwi to podręcznik, który posiada specjalne oznaczenie. Jeżeli nie ma takiej informacji, można przejść placement test, który oceni poziom ucznia. Obecnie większość wydawnictw ma w swojej ofercie takie testy.

Kiedy przystąpić do egzaminu?

Do pierwszego poziomu można przystąpić po około 120 godzinach nauki, więc nie trzeba uczyć się latami, aby zdobyć certyfikat z języka angielskiego. Egzaminy w naszym ośrodku odbywają się w czerwcu, listopadzie i grudniu.

Czy zostaną mi udostępnione dokładne wyniki egzaminu?

Każdy kandydat dostanie opis wyników egzaminów. Pozwoli to kandydatowi oraz szkole na lepsze zaplanowanie dalszej nauki.

Jak mogę się zapisać na egzamin?

Możesz przyjść do sekretariatu wypełnić formularz i wnieść opłatę lub wysłać zgłoszenie pocztą elektroniczną na NewEngland@pro.onet.pl. W przypadku zgłoszeń drogą elektroniczną, prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu opłaty za egzamin. Formularz zgłoszeniowy wraz z numerem konta prześlemy Państwu po wstępnym zgłoszeniu chęci przystąpienia do egzaminu.

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Od września zapraszamy na kursy przygotowujące do egzaminu Pearson Test of English. Dla wszystkich chętnych osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu przeprowadzamy bezpłatne testy próbne.
Wiecej szczegółów można znaleźć w udostępnionym dokumencie..
Prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły w celu umówienia się na spotkanie 95 7323087 lub NewEngland@pro.onet.pl